Rozhlasová reklama

Co je rozhlasová reklama?

Rozhlasová reklama nebo také radiový spot je zvukové dílo skládající se zpravidla z mluveného slova (hereckého výkonu), hudebního podkresu, ruchů a případně specialních zvukových efektů. Cílem rozhlasové reklamy je upoutat posluchače nejen terestriálních či internetových radií, ale dnes už i návštěvníky veřejných míst s vlastním vysíláním (obchodní centra apod.), webových portálů a v neposlední řadě sociálních sítí. Takovéto dílo obvykle propaguje produkty, služby, události jako jsou např. koncerty, divadla, filmové premiéry, sportovní akce a další.

Proč reklamu do rádia?

Reklama v rádiu je slyšet. Dnes je již radiový signál všude dosažitelný a to v podobě analogového FM vysílání, internetových radií, tak i v podobě nového DAB (digital audio broadcasting). Posluchači tak snadno přijímají informace, přestože si to mnohdy ani neuvědomují. Tato skutečnost nabízí pro zadavatele šanci, jak rychle informovat o svých produktech, službách nebo pořádaných událostech.

Co by měl radiový spot splňovat?

Rozhlasový spot by měl být vždy věcný, úderný, snadno zapamatovatelný. Forma by se měla ideálně odlišovat od ostatních spotů zejména na jeho začátku (upoutání pozornosti). Rozhlasová reklama by měla mít navíc jasné sdělení, které žádným způsobem nebude poškozovat produkt, značku či událost. V zásadě rozlišujeme dva hlavní druhy reklamy do rádia - informativní a emotivní s hereckým výkonem. Obsahuje-li reklama příběh a emoce, déle se udrží v paměti posluchačů. Vždy raději doporučujeme delší reklamní spot než-li krátký. Reklamní sdělení je po té přirozenější, kvalitnější a delší reklama vždy utkví déle v paměti. U krátkých sdělení riskujeme, že spot snadno splyne s ostatními v uceleném reklamním bloku. Před výrobou také doporučujeme zvolit si vhodnou cílovou skupinu, ať už podle regionu, zájmů, tak i např. podle průměrného věku posluchačů dané stanice. Vždy se snažíme vyjít vstříc požadavkům našich klientů a upozorňovat i na možné nedostatky. Za správnost sdělení a finální formu však odpovídá zadavatel. Technické parametry připravujeme dle potřeb medií, ve kterých bude reklamní spot vysílaný. Tyto detaily je vždy dobré zjistit před samotnou realizací. Je-li to nutné, jsme schopni dodat konkrétní reklamu ve více požadovaných formátech.

Jak dlouho trvá výroba reklamy?

Doba výroba rozhlasové reklamy vždy závisí na několika faktorech. Hlavním kritériem bývá výběr moderátora. Se speakery spolupracujeme hlavně externě a je potřeba vždy poptat dostupnost, kdy bude moci moderátor přijet na natáčení nebo, kdy bude mít prostor natáčet ve svém studiu. Tato doba je značně individuální. Někteří moderátoři jsou schopni připravit materiál během 24h od doby dodání finálních a schválených podkladů. U jiných se může doba pohybovat v rozmezí 5-7dní od zadání. Po pořízení finální nahrávky dokončujeme spot většinou do druhého dne. Vyžaduje-li klient spolupráci více moderátorů, je potřeba počítat s větší časovou rezervou. Druhým významným faktorem jsou korektury. Doporučujeme tedy promyslet text a režii spotu a výslednou podobu již neměnit. V opačném případě se může doba výroby taktéž prodloužit.

Kolik stojí výroba rozhlasové reklamy?

Jako každý produkt / služba i reklama v rádiu má svou cenu. Zakázky vždy posuzujeme individuálně. Snažíme se vyjít vstříc možnostem klienta a doporučit vždy nejvýhodnější řešení. Z tohoto důvodu na našich stránkách nenaleznete konkrétní ceny. Cenu reklamy do rádia vždy ovlivňuje několik zásadních položek, díky nimž si můžete snadno udělat představu v jaké cenové hladině se bude zakázka pohybovat. Konečnou cenu ovlivňuje zejména: počet moderátorů, zvolený moderátor, výběr hudby, složitost ruchů, délka spotu (tzv. stopáž), způsob užití (kde se bude vysílat), počet užití (zda jde o jednorázové vysílání či opakované a na více místech) a v neposlední řadě rychlost dodání. Nyní pro Vás připravujeme také on-line kalkulátor, kde si budete moci vypočítat orientační cenu reklamního spotu. Po odeslání kalkulace Vás budeme kontaktovat s detaily a určíme finální cenu výkonu.

Hledáte vhodné řešení pro vaší rozhlasovou reklamu či krátký radiový spot? Kontaktujte nás!